Jak zapisać dziecko:

Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka Kangurek 24 jest:
  • Wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do żłobka
  • Dokonanie opłaty wpisowego
  • Podpisanie umowy cywilno-prawnej na świadczenie usług opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych
  • Dostarczenie w dniu przyjścia dziecka zaświadczenia od lekarza pediatry o dobrym stanie zdrowia dziecka ( zaświadczenie ważne 3 dni od daty wystawienia )
W przypadku braku wolnych miejsc prowadzimy zapisy na listy rezerwowe.

PRZYJMUJEMY DZIECI SPOZA OPOLA


Plan dnia - PDF

Porady dla rodziców - PDF

Dokumenty to karta zgłoszeniowa, regulamin organizacyjny, wyprawka, porady dla rodziców

Regulamin Organizacyjny - PDF

Karta zgłoszeniowa - PDF

Wyprawka - PDF

Statut dostępny jest w placówce, do wglądu rodziców..
StraĹźak
Kangurek24.pl Dzieci
Organizujemy
Informacje i zapisy